Søren Kjær, direktør Lightbox A/S, fotograferet for Ingeniøren.